מבעד לשונות כולנו בני אדם – הזמנה

הזמנה

ליריד הארגונים והאירוע בדיזנגוף סנטר בת"א

 ביום הבינלאומי למאבק בגזענות

 

מבעד לשונות כולנו בני אדם

 

ביום שני  21.03.2011

 

13:00- 15:30 יריד ארגוני זכויות אדם והחברה האזרחית.

13:00 – 14:00 במקביל ליריד מסיבת עיתונאים לחשיפת דו"ח הגזענות 2011

 

האירוע בקולנוע לב :

 

16:00– 16:15 פתיחת האירוע : ברכות  המטה והקרן וח"כ נציג השדולה בכנסת.

 

16:15 – 16:45 דוברים נציגי הערים לוד ורמלה ויפו והשכונות בת"א על הבעיות בערים המעורבות

    והשכונות ואפשריות לפעילות משותפת נגד גזענות.

 

16:45 – 17:30 תכנית אומנותית.

 

17:30 – 17:45 הפסקה

 

17:45 – 19:00 הקרנת הסרט של אבתיסאם מראענה כולל שיחה עם הבמאית.

 

האירוע בהנחיית :

הארגונים השותפים במטה: מחסום וואטש, המרכז לפלורליזם יהודי – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, מרכז תמורה, הקשת הדמוקרטית המזרחית, אג'נדה, עמותת סיכוי, מעגלים – חלקאת, יוזמות קרן אברהם, תנועת אחותי למען נשים בישראל, עמותת משפחות מעורבות, עמותת ג'דאר,  רופאים לזכויות אדם, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה, מהפך – תג'ייר , קו לעובד, פורום הכרה – למען הכרה בכפרי הבדואים הלא-מוכרים בנגב, מורשתנו,  בית ספר לשלום בנווה שלום, קואליציית נשים לשלום, תנועת נשים דמוקרטיות בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל , חיראק – המרכז לקידום השכלה גבוהה בחברה הערבית ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי ומוקד סיוע לעובדים זרים ופעילים עצמאיים.