ספר חדש: החברה הערבית בישראל, כרך א' – מרוב למיעוט לאומי

ספר חדש ראה אור בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה (תשע"ד – 2014):

החברה הערבית בישראל, כרך א' – מרוב למיעוט לאומי

מאת אילנה קופמן, מוסטפא כבהא, שרה אוסצקי-לזר ויאיר בוימל

ספר חדש

ספר חדש – החברה הערבית בישראל

 

 ***

 הספר משרטט תמונה מקיפה ומפורטת של כל היבטי מרקם החיים של החברה הערבית-פלסטינית בישראל בצל יחסיה עם הרוב היהודי. חוקרים פלסטינים וחוקרים יהודים מדיסציפלינות שונות דנים בסוגיות מכוננות ואף שנויות במחלוקת בדינמיקה של החברה הערבית בישראל כמיעוט לאומי וכקהילה תוססת.

בכרך הראשון שלוש יחידות:

יחידה 1 – החברה הערבית-פלסטינית כקהילת מיעוט לאומי

יחידה 2 – המנדט הבריטי: שנים של אי-ודאות

יחידה 3 – בצל הממשל הצבאי