בין גליל לגליל

הדף הירוק, 19.12.2009

"בין גליל לגליל" הוא שמו של דו"ח מיפוי ייחודי שנעשה בשנתיים האחרונות ב"לב הגליל" בקרב פעילי ארגונים וראשי רשויות בגליל. היוזמה לו באה מן הפדרציה היהודית בפיטסבורג המעורבת באזור מזה עשור במסגרת "שותפות 2000". מטרתו לבדוק את מצב היחסים הקיים בין התושבים היהודים והערם, לבחון כלים חדשים לשיפור ולהציע חזון לקידום חיים משותפים בלב הגליל אזור בקעת בית הכרם ובקעת סח'נין. כפי שיודע כל מי שמקורב לנושאים אלה – ישנם בשטח עשרות ארגונים בעלי רצון טוב, ידע ויכולת ביצוע, המנהלים מאות פרויקטים בתחומים מגוונים בבתי ספר, בקהילות, ברשויות וגם ברמה הארצית, שכסף רב מושקע בהם. ובכל זאת, פעילים רבים מביעים אכזבה מן ההתדרדרות במצב, מן הגידול בפער בין שתי האוכלוסיות ומן הקשיים הגדולים העומדים בפניהם, הגורמים לעבודתם לשאת אופי סיזיפי. גם דו"ח זה אינו מקל במסקנותיו ואינו חוסך ביקורת דווקא מן העושים במלאכה. הארגונים, לדברי מחברי הדו"ח, בכר עוואודה וד"ר מאיה זלצר-גבע, עושים מכל הבא ליד, נכנעים לאופנות ולטרנדים, מתיישרים עם התורמים ואינם בודקים את עצמם. אין מדדים להצלחה או כשלון ואין להם ברוב המקרים תשתית מקצועית מתאימה. אין חשיבה אסטרטגית ושיתופי הפעולה בין ארגוני החברה האזרחית לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה מוגבלים. המרואיינים דיווחו על עלייה ברמת הפחד וחוסר האמון, על קושי לגייס משתתפים לפעילויות משותפות. בעיקר יהודים מסתייגים ממפגש וממגע עם ערבים וגם אלה שמגיעים לבסוף רואים את המטרות בצורה שונה: הערבים רוצים לדבר על סוגיות של צדק הסטורי, על הנראטיב שלהם, הקיפוח אותו הם חשים, ואילו היהודים מעדיפים בדרך כלל לעסוק בנושאים מקומיים עכשוויים ולהשיג הצלחות קטנות. בצד התמונה הקודרת הזאת ישנן גם נקודות אור של פרויקטים אזוריים מוצלחים כמו "נוף משותף" – תכנון משותף של אזורים פתוחים בין סח'נין ליישובים היהודים סביבה, הכשרת מנהיגות יהודית-ערבית משותפת ושת"פים מוניציפליים בנושאי בריאות וסביבה. ארגון "שתי"ל" מיסודה של הקרן החדשה, שניהל את המיפוי, מלווה את "קואליצית הגליל"  – רשת ארגונים ופרויקטים רב תחומיים שרואה את הגליל כולו כיחידה אחת ופועלת לטובת כלל תושביו.

האם הדו"ח הזה יישאר על המדף כמו רבים וטובים לפניו? מחבריו לא הסתפקו בהצבעה על הבעיות אלא הקדישו מקום נרחב גם להמלצות אסטרטגיות ומעשיות. בניית יכולות בתוך הארגונים, רישות ויצירת מרחבי עבודה משותפים וחיזוק השותפות בין יהודים לערבים בתוך הארגונים עצמם הם צעדים מתחייבים. אך כדי להעלות את המורל ולהראות הצלחות, הם ממליצים לקדם מספר פעולות לטווח קצר בעלות מטרות מוגדרות, שיוכיחו יכולת שינוי. מתוך הראיונות שערכו עולה כי שינוי מדיניות ממשלתית הוא אחד התחומים שהארגונים רואים בו הצלחה, לכן הם מציעים ליצור לובי משותף ומרוכז שיעבוד מול המשרד לפיתוח הנגב והגליל בראשות השר סילבן שלום והמשרד לענייני מיעוטים בראשות השר אבישי ברוורמן. עבודת הלובי תכלול כמובן שימוש מסיבי בתקשורת לצורך העלאת הבעיות והנושאים לדיון ולניראוּת ציבורית, כולל המלצה לדחוף לתקשורת סיפורים טובים, סיפורי הצלחה של שיתופי פעולה מוצלחים.

מתי ראיתם משהו כזה בעיתון או בטלביזיה שלכם?

המלצות הדו"ח כוללות את כל המלים הנכונות והרעיונות היפים, כאלה שאי אפשר שלא להסכים להם – פיתוח כלכלי, הכשרה מקצועית לנשים, שיתוף פעולה בין רשויות לארגונים אזרחיים ועוד ועוד. הבעייה היא שבשטח יש זרמי נגד חזקים הפועלים בכיוונים הפוכים. כך למשל קידמו את באי הכנס בסח'נין בו הוצג הדו"ח קומץ מפגינים שֶמחו על המעורבות היהודית האמריקאית ה"ציונית" בחיי הערבים – והם אלה שקיבלו כיסוי תקשורתי רחב וגרמו לכך שהכנס נכנס כ"אייטם" בחדשות והגיע לידיעת הציבור. אז לא, לא בכל אשמה התקשורת, אבל לתלות בה את השינוי המיוחל – זוהי תמימות. הארגונים מרגישים שישנה אדישות כלפיהם, חוסר התעניינות ואף חוסר לגיטימציה.

המפתח בעיני הוא התלכדות סביב אינטרסים משותפים חזקים על בסיס מקומי, בלי קשר להשתייכות לאומית או אתנית ויצירת מחויבות של הקהילה לשפר את חייה, להשקיע ביצירת ה"טוב המשותף" לכלל האוכלוסיה. מצד שני –  יש לנהל מאבק ממוקד ומרוכז מול רשויות המדינה לשינוי המדיניות כלפי הפריפריה, שינוי במעשים ולא בהצהרות ובמלים. השר ברוורמן שמרבה להופיע באירועים כאלה הבטיח שבדצמבר-ינואר תיערך ישיבת ממשלה מיוחדת בנושא השוויון לערבים (דצמבר עוד מעט חולף לו – לידיעת השר). זהו נושא שישראל קיבלה עליו ביקורת קשה מן ה-OECD – מועדון המדינות המפותחות שאנחנו כל כך שואפים להצטרף אליו, ולכן יש לממשלה עניין לשפרו. הוא המליץ לנוכחים ליזום קמפיין שיציג ליהודים את העוצמה של החברה הערבית, את ההישגים, ההשכלה והאיכות שלה, את רצונם להיות חלק מן המדינה וחלק מן המערכת הכלכלית שלה וסיים כמו כל פוליטיקאי טוב באמרו כי "2010 חייבת להיות שנת בשורה".

ניפגש ב-2011!