תוכן העניינים של הספר "בין חזון למציאות"

בין חזון למציאות: מסמכי החזון של הערבים בישראל 2007-2006

עורכים: שרה אוסצקי-לזר ומוסטפא כבהא

בהוצאת הפורום להסכמה אזרחית, ירושלים 2008

תוכן העניינים

הקדמת העורכים (ראו להלן)

היבטים תיאורטיים

אמל ג'מאל, חזונות עתידיים ודילמות עכשוויות: על האתוס הפוליטי של הפלסטינים אזרחי ישראל

אילנה קופמן, דמוקרטיה הסדרית והערבים הפלסטינים בישראל

דניס שרביט, מסמכי החזון העתידי לאור מעמדם של מיעוטים אחרים בעולם: ניתוח משווה

ראיף זרייק, המסמכים: קריאה ועיון תיאורטיים וטקסטואליים

 

מבט מבפנים

ג'ידא רינאוי- זועבי, החזון העתידי של הערבים הפלסטינים בישראל: "הסיפור של הקבוצה"

אסעד גאנם ומוהנד מוסטפא, החזון העתידי כמצע פוליטי ורעיוני קולקטיבי של הפלסטינים בישראל

חסן ג'בארין, החוקה הדמוקרטית של עדאלה

 

תגובות ערביות

מוסטפא כבהא, מסמכי החזון העתידי ודרך התקבלותם בשיח הציבורי הערבי בישראל  

מרי תותרי, מסמכי החזון- התמודדות עם משבר פנימי

 

תגובות יהודיות

 סמי סמוחה, החזון הערבי של הפיכת ישראל שבתחום הקו הירוק לדמוקרטיה דו-לאומית

 יצחק רייטר, הנכבה והתקומה: מסמכי החזון של הערבים בישראל מנקודת מבט יהודית-ציונית

 מירון בנבנשתי, לאחר הריסוק

יהודה שנהב, מסמכי החזון באור "ארבעים לשנת 1967" (ראיון)

 

נספח: המסמכים

 החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל

 החוקה הדמוקרטית

 הצהרת חיפה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email