פרסומים (רשימה חלקית)

רשימת פרסומים:

 

שרה אוסצקי-לזר ושחר שדה, סביבה ושלום: תיאוריה, פוליטיקה, אקטיביזם ומה שביניהם: דוח, ‫ ירושלים: מכון ון ליר בירושלים, הפורום לסביבה וקיימות אזורית, תשס"ט 2009

שרה אוסצקי-לזר, "לא כמו אמי": נשים מעצימות את עצמן – המקרה של כפר קרע, ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים, [תשס"ט] 2009

שרה אוסצקי-לזר ומוסטפא כבהא (עורכים), בין חזון למציאות: מסמכי החזון של הערבים בישראל, 2006 – 2007, ירושלים: הפורום להסכמה אזרחית, תשס"ח 2008

אלי רכס ושרה אוסצקי-לזר (עורכים), מעמד המיעוט הערבי במדינת הלאום היהודית, רמת-אביב, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, [תשס"ה] 2005

אלי רכס ושרה אוסצקי-לזר (עורכים), הבחירות המוניציפליות ביישוב הערבי והדרוזי (2003): חמולתיות, עדתיות ומפלגתיות, [תל-אביב]: אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, [תשס"ה] 2005

שרה אוסצקי-לזר ואסעד גאנם (עורכים), עדויות אור: 7 חוות דעת מקצועיות שהוגשו לוועדת אור, ‫ ירושלים: כתר, תשס"ג 2003

שרה אוסצקי-לזר ועאס אטרש, סקר עמדות פוליטיות ולאומיות של הערבים בישראל:  אוקטובר-נובמבר 2002, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, תשס"ג 2002

‫ שרה אוסצקי-לזר, ישראל בעשור הראשון: הערבים בעשור הראשון, רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשס"א-[תשע"א], 2001-2011

אסעד גאנם ושרה אוסצקי-לזר, שנה לאירועי אוקטובר – מה השתנה?, ‫ גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, תשס"ב 2001

אסעד גאנם ושרה אוסצקי-לזר, "אינתיפאדת אל-אקצא" בקרב האזרחים הפלסטינים בישראל: סיבות ותוצאות, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, תשס"א 2001

שרה אוסצקי-לזר, אסעד גאנם ואילן פפה (עורכים), 7 דרכים:  אופציות תיאורטיות למעמד הערבים בישראל, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, [תשנ"ט] 1999

שרה אוסצקי-לזר, 7 דרכים: אופציות תיאורטיות למעמד הערבים בישראל: תקציר מחקר, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, תשנ"ט 1999

אסעד גאנם ושרה אוסצקי-לזר, ההצבעה הערבית בבחירות לכנסת ה-15, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1999

שרה אוסצקי-לזר (עורכת), סיכום סדנת חוקרים בנושא: יחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל: זכרון-יעקב, 16-17 במאי 1996, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, גבעת חביבה, [תשנ"ו] 1996

שרה אוסצקי-לזר, התגבשות יחסי הגומלין בין יהודים לערבים במדינת ישראל: העשור הראשון, 1948-1958, חיבור לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, בהדרכת: גבי ורבורג, קיס פירו, אוניברסיטת חיפה, 1996

שרה אוסצקי-לזר ואסעד גאנם, ההצבעה הערבית בבחירות לכנסת ה-14: 29 במאי 1996, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, תשנ"ו 1996

אסעד גאנם, (עורכת: שרה אוסצקי-לזר), מבחן הדמוקרטיה: הבחירות הפלסטיניות הכלליות הראשונות, ינואר 1996, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, תשנ"ו 1996

שרה אוסצקי-לזר ואסעד גאנם, בין שלום לשוויון: הערבים בישראל במחצית כהונתה של ממשלת העבודה-מרצ, גבעת-חביבה: המכון לחקר השלום, 1995

שרה אוסצקי-לזר ואסעד גאנם, תוצאות הבחירות לוועידה ה-17 של ההסתדרות, מאי 1994 בקרב הערבים בישראל, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, תשנ"ד 1994

שרה אוסצקי-לזר ואסעד גאנם, הבחירות לרשויות המקומיות הערביות, נובמבר 93 – תוצאות וניתוח, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1994

שרה אוסצקי-לזר ואסעד גאנם, תפיסת השלום של הערבים בישראל, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, תשנ"ד 1993

שרה אוסצקי-לזר, אקרית ובירעם: הסיפור המלא, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1993

שרה אוסצקי-לזר, הבחירות לכנסת ה-13 בקרב הערבים בישראל: יוני 1992, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1992

‫ שרה אוסצקי-לזר וריאד כבהא, ועידת מדריד בעיני העתונות הערבית בישראל, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1991

שרה אוסצקי-לזר ואסעד גאנם, הערבים בישראל בצל המלחמה במפרץ, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1991

שרה אוסצקי-לזר ואסעד גאנם, אוטונומיה לערבים בישראל – דיון בראשיתו, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1990

אסעד גאנם ושרה אוסצקי-לזר, קו ירוק, קוים אדומים, ערביי ישראל נוכח האנתפאדה, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1990