לבבות חצויים, על ספרה של אמונה נחמני גפני

שרה אוסצקי לזר

אמונה נחמני גפני, לבבות חצויים: הוצאת ילדים יהודים מבתי נוצרים בפולין לאחר השואה, יד ושם, ירושלים תשס"ו 389 עמ'.

הספר עוסק בסוגיה אנושית רגישה וקשה מאין כמוה, שהיא תולדה בלתי נתפסת, אחת מני רבות, של שואת יהודי אירופה. מדובר בפעולות המאורגנות שנעשו לאחר מלחמת העולם השנייה לאיתורם ולהוצאתם של ילדים יהודים שמצאו מקלט ומסתור בבתי פולנים נוצרים, מידי משפחות אלה. הארגונים היהודים ראו בכך "הצלה", "גאולה" או "פדיון" של ילדים אלו מידי זרים, והשבתם לחיק היהדות, אולם בדיקה פרטנית ומעמיקה של הנושא מראה כי הדבר לא היה פשוט וחד משמעי כלל ועיקר. במקרים רבים היתה פעולה זו כרוכה בקריעתם של ילדים רכים שלא ידעו משפחה אחרת, ממשפחות אוהבות ומסורות. הפרדת הילדים גרמה לטראומה להם עצמם ולהורים המאמצים, שלא חסכו מאמץ לטפל בהם ולהסתיר את יהדותם במשך שנות המלחמה, למרות הסכנה היומיומית וההקרבה שנדרשה בכך. יחסי הקירבה והאהבה שנרקמו בין הילדים לבני משפחותיהם החדשות לא עמדו בראש מענייניהם של הארגונים, שמטרתם היתה באותה עת לסייע לשיקומו של העם היהודי לאחר השואה ולהשיב אליו כל בן אובד. המשך…

להמשך קריאה לבבות חצויים, על ספרה של אמונה נחמני גפני