ראשי הפרקים של עבודת הדוקטורט

ראשי הפרקים של עבודת הדוקטורט:

שרה אוסצקי לזר, התגבשות יחסי הגומלין בין יהודים לערבים במדינת ישראל, העשור הראשון 1948 – 1958, בהדרכת: פרופ' גבי ורבורג וד"ר קייס פירו, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרוח, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, מרץ 1996.

תקציר
רשימת קיצורים וטבלאות
הקדמה
מבוא

חלק ראשון: המדיניות הישראלית הרשמית כלפי המיעוט הערבי
פרק א': סוגיות נבחרות
א.1. סוגיית האדמות
א.2. פליטים פנימיים, נפקדים נוכחים
א.3. אקרית וברעם כמשל
א.4. השרות בצה"ל
א.5. מדיניות החינוך
א.6. כפר קאסם, אוקטובר 1956

פרק ב': גופי השלטון שעסקו בענייני ערבים
ב.1. דיוני הממשלה הזמנית בנושא המיעוט הערבי
ב.2. משרד המיעוטים: אפיזודה קצרה ויוצאת דופן
ב.3. הממשל הצבאי – מכשיר שלטוני
ב.3. (א) מקורות הסמכות של הממשל הצבאי
ב.3. (ב) מטרות הממשל הצבאי
ב.3. (ג) חיי היומיום של הערבים תחת הממשל הצבאי
ב.3. (ד) בדיקת כדאיותו ואופיו של הממשל הצבאי- שלב ראשון
ב.3. (ה) המאבק נגד הממשל הצבאי
ב.3. (ו) בדיקת כדאיות הממשל הצבאי ואופיו- שלב שני, ועדת רטנר
ב.3. (ז) בדיקת הממשל הצבאי – שלב שלישי, ועדת רוזן
ב.4. מחלקת המיעוטים במשרד הפנים
ב.5. יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים

חלק שני: עמדות הערבים כלפי המדינה
פרק ג': התגבשות עמדות פוליטיות-אידיאולוגיות בקרב הערבים
ג.1. גורמים המשפיעים על קביעת עמדות הערבים בישראל
ג.1. (א) המעגל החברתי הפנימי
ג.1. (ב) המעגל הארצי הישראלי
ג.1. (ג) המעגל האזורי המזרח תיכוני
ג.2. התפתחות הזרמים הפוליטיים-אידיאולוגיים
ג.2. (א) הזרם הישראלי: רשימות המיעוטים
ג.2. (ב) הזרם הישראלי: הערבים במפ"ם
ג.2. (ג) הזרם הקומוניסטי: מק"י
ג.2. (ד) הזרם הלאומי הערבי: ניסיונות להקמת מפלגות ערביות
ג.2. (ה) החזית העממית ואל-ארד (האדמה)
ג.3. השתקפות הזרמים האידיאולוגיים בהצבעת הערבים לכנסת

פרק ד': סוגיות נבחרות ביחסי הגומלין של הערבים עם המדינה
ד.1. המאבק על האזרחות: 1949- 1952
ד.2. ישראל כמדינה יהודית-ציונית
ד.3. דפוסי מחאה ודרכי מאבק
ד.3. (א) הכנסת
ד.3. (ב) השימוש בבג"צ
ד.3. (ג) הפגנות ושביתות
ד.3. (ד) פנייה לדעת הקהל העולמית
ד.3. (ה) שיתוף יהודים במאבק
ד.4. האמנם גשר לשלום? – עמדות הערבים בישראל בשאלת יחסי ישראל-ערב
ד.5. שאלת הפליטים
ד.6. שאלת הזהות

חלק שלישי: סיכום ומסקנות
ההישגים הכלכליים והחברתיים של הערבים בעשור הראשון, מנקודת ראות השלטון
הבעיות בתום העשור
היווצרות יחסי הגומלין

הערות
רשימת מקורות
נספח ביוגרפי

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email